Assemblea General Ordinària

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB BÀSQUET OLOT

Benvolgut/da soci/a,

La Junta Directiva del Club Bàsquet Olot, de conformitat amb el que s’estipula a l’art. 7 i 8 dels Estatuts, us convoca a l’ Assamblea General Ordinària, que tindrà lloc, el proper dia 29 de desembre del 2.016, en primera convocatòria a les 19’00 h., i en segona convocatòria a les 19’30 h., a la sala de formació del pavelló municipal d’esports.

L’ordre del dia serà:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Memòria esportiva de la temporada 2015/2016
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de la temporada 2015/2016.
  4. Aprovació, si s’escau,  del pressupost temporada 2016/2017
  5. Precs i preguntes.

Un cop finalitzada l’anterior, tindrà lloc l’Assamblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

  1. Adaptació dels Estatuts del Club Bàsquet Olot a la normativa actual.

Olot, la Garrotxa, a desembre del dos mil setze.

Gemma Prat Vilalta                                Gabriel Almirall Oliver
Presidenta del C.B.OLOT                      Secretari del C.B.OLOT