Comunicat FCBQ

COMUNICAT FCBQ – Prevenció

Circular n. 24- FINALITZACIÓ DEFINITIVA DE TOTES LES COMPETICIONS FEDERADES
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1663