COVID19 - Formulari inscripció 2021

  • • Per venir a veure un partit al pavelló heu d'omplir obligatòriament aquest formulari per tal de registrar les vostres dades i acceptar les condicions de prevenció COVID-19. El registre s’ha de fer una sola vegada i serveis per tots els partits que es vinguin a veure al pavelló durant el manteniment de la normativa actual referent al COVID-19 . En accedir a la grada haureu d’omplir el nom, cognoms i telèfon cada vegada que aneu a veure un partit.